نام واحد : حسینعلی جوان وعلیرضاجوان سیاهمردی

نام محصول : کلوچه سنتی

 • سریال مجوز : 2302191
 • شماره مجوز : 12358
 • تاریخ مجوز : 03/07/1380
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%