نام واحد : عبداله حیدری - تمدید 64953

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی گوشت سفی

 • سریال مجوز : 1764957
 • شماره مجوز : 68888
 • تاریخ مجوز : 21/11/1381
 • کد محصول : 15111222
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت ماکیان
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%