نام واحد : رحمت شکیبایی - تمدید 56019

نام محصول : اماده سازی بسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1765133
 • شماره مجوز : 70437
 • تاریخ مجوز : 17/12/1381
 • کد محصول : 15492716
 • شرح محصول : درجه بندی حبوبات
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 27%
  27%