نام واحد : بسته بندی مرغ و گوشت به فام پروتئین سهند - تمدید37221

نام محصول : اماده بسته بندی گوشت قرمز

 • سریال مجوز : 1765211
 • شماره مجوز : 51078
 • تاریخ مجوز : 29/09/1388
 • کد محصول : 15111221
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت قرمز
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 100%
  100%