نام واحد : حسنعلی حسنی عسگر احمدی تمدید33782

نام محصول : اماده سازی بسته بندی چای جعبه

 • سریال مجوز : 1765395
 • شماره مجوز : 30407
 • تاریخ مجوز : 23/01/1382
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%