نام واحد : تروند پروتئین مژده دیهیم تمدید58625

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : خ مطهری...
 • تلفن شرکت : ****872جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی علی آباد بلوارتوسکا نیلوفر11قطعه 3پی
 • تلفن واحد : ****872جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پایتخت

نام محصول : فراورده های گوشتی اماده طبخ از

 • سریال مجوز : 1760880
 • شماره مجوز : 22865
 • تاریخ مجوز : 07/03/1380
 • کد محصول : 15111710
 • شرح محصول : محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده { برای غذای انسان }
 • ظرفیت : 2,450 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%