نام واحد : تعاونی بهپرن لبنی بهپرنتمدید68251

نام محصول : انواع کیک

 • سریال مجوز : 1768021
 • شماره مجوز : 38434
 • تاریخ مجوز : 18/11/1382
 • کد محصول : 15411210
 • شرح محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%