نام واحد : علیرضا حافظی

نام محصول : بسته بندی شکر

 • سریال مجوز : 1768060
 • شماره مجوز : 38572
 • تاریخ مجوز : 20/11/1382
 • کد محصول : 15421113
 • شرح محصول : بسته بندی شکر
 • ظرفیت : 1,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 52%
  52%