نام واحد : صنایع غذایی شیرین سحرایرانشهرسهامی خاص

نام محصول : انواع کیک و کلوچه

 • سریال مجوز : 2302537
 • شماره مجوز : 13780
 • تاریخ مجوز : 22/06/1386
 • کد محصول : 15411210
 • شرح محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه
 • ظرفیت : 3,160 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%