نام واحد : فرارو سپنتا امرتات

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • نشانی شرکت : کوی نصر -...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهدی احمدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شمش مس

 • سریال مجوز : 200325000000
 • شماره مجوز : 60/152385
 • تاریخ مجوز : 14/07/1394
 • کد محصول : 2720512461
 • شرح محصول : شمش مس
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%