نام واحد : ازندریان پودر

نام محصول : پودر فلدسپات

 • سریال مجوز : 350027000000
 • شماره مجوز : 93/8232
 • تاریخ مجوز : 12/03/1393
 • کد محصول : 2699412374
 • شرح محصول : پودر فلدسپات
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%