نام واحد : شرکت عالیان گلستان طوس - تمدید 67316

نام محصول : اماده سازی بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1767897
 • شماره مجوز : 37958
 • تاریخ مجوز : 07/11/1382
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 77%
  77%