نام واحد : حسین خسروآبادی

نام محصول : اماده بسته بندی برنج

 • سریال مجوز : 1769830
 • شماره مجوز : 57463
 • تاریخ مجوز : 21/05/1383
 • کد محصول : 15311422
 • شرح محصول : بسته بندی برنج
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%