نام واحد : شرکت پانه عرفان - تمدید 49899

نام محصول : انواع کیک

 • سریال مجوز : 1768344
 • شماره مجوز : 40071
 • تاریخ مجوز : 19/12/1382
 • کد محصول : 15411210
 • شرح محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%