نام واحد : آراز وش اصلاندوز

نام محصول : پنبه دانه جهت استخراج روغن (کشاورزی)

 • سریال مجوز : 200310000000
 • شماره مجوز : 125/15721
 • تاریخ مجوز : 31/05/1394
 • کد محصول : 111512330
 • شرح محصول : پنبه دانه جهت استخراج روغن (کشاورزی)
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 64%
  64%