نام واحد : مجتمع صنایع شیلاتی ماهان خلیج فارس

نام محصول : کنسروماهی

 • سریال مجوز : 2303076
 • شماره مجوز : 19866
 • تاریخ مجوز : 20/08/1388
 • کد محصول : 15121110
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادابزیان ومحصولات حاصل ازانهابصورت کنسرو
 • ظرفیت : 3,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%