نام واحد : غذائی ایلیا آب - تمدید 90965

 • استان : تهران
 • شهر : فیروزکوه
 • نشانی شرکت : خیابان انقلاب...
 • تلفن شرکت : *****883جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک فیروزکوه بخش ارجمند روستای ورسخواران روبروی سایت مخابرات پلاک ثبتی 217 و 219 فرعی از 110 اصلی
 • تلفن واحد : *****883جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید امیر فتاحی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی فیروزکوه

نام محصول : ابمعدنی

 • سریال مجوز : 1768538
 • شماره مجوز : 51293
 • تاریخ مجوز : 12/02/1383
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 2,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 26%
  26%