نام واحد : ماکارونی دلشادجوان سهامی خاص

نام محصول : بسته بندی آرد

 • سریال مجوز : 2300486
 • شماره مجوز : 2828
 • تاریخ مجوز : 22/02/1374
 • کد محصول : 15311421
 • شرح محصول : بسته بندی مواداردی
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%