نام واحد : همکاران خلیج چابهار

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : کنارک
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : *********021
 • نشانی واحد : کنارک 0شهرک صنعتی کنارک.روبروی پایگاه دهم هوایی.جنب هنرستان فنی حرفه ای
 • تلفن واحد : **********054
 • مدیر : مسعود کربلایی محمد حسن
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کنارک

نام محصول : کنسروماهی

 • سریال مجوز : 2303144
 • شماره مجوز : 24054
 • تاریخ مجوز : 04/12/1390
 • کد محصول : 15121113
 • شرح محصول : کنسروماهی تون
 • ظرفیت : 7,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%