نام واحد : صنایع غذائی نوآفرین - تمدید 52410

نام محصول : پروتئین از ارد

 • سریال مجوز : 1768541
 • شماره مجوز : 51290
 • تاریخ مجوز : 12/02/1383
 • کد محصول : 15321330
 • شرح محصول : گلوتن گندم
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 74%
  74%