نام واحد : گروه صبا رود افشان - تمدید 61016

نام محصول : ابمعدنی بااستفاده از اب چشمه

 • سریال مجوز : 1768619
 • شماره مجوز : 50799
 • تاریخ مجوز : 30/01/1383
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 340,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 92%
  92%