نام واحد : تولیدی ساوه فضل آذر تمدید38688

نام محصول : رب گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1768785
 • شماره مجوز : 51492
 • تاریخ مجوز : 14/02/1383
 • کد محصول : 15491810
 • شرح محصول : انواع رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 44%
  44%