نام واحد : حمیدرضابردبارجهانتیغ

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زابل
 • نشانی شرکت : زاهدان0خ امام...
 • تلفن شرکت : *********054
 • نشانی واحد : زابل 0 شهرک صنعتی محمدآباد0بلوارتوحید0واحدکباب لقمه وهمبرگر
 • تلفن واحد : **********054
 • مدیر : حمیدرضا بردبارجهانتیغی
 • تلفن مدیر : *******541
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زابل (محمدآباد)

نام محصول : کباب لقمه

 • سریال مجوز : 2302711
 • شماره مجوز : 26489
 • تاریخ مجوز : 03/11/1385
 • کد محصول : 15111711
 • شرح محصول : کباب لقمه
 • ظرفیت : 340 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%