نام واحد : محمد میرالهی

نام محصول : کلوچه

 • سریال مجوز : 2303992
 • شماره مجوز : 16848
 • تاریخ مجوز : 16/09/1384
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%