نام واحد : مجتمع فرآورده های غذایی نخل طلایی بلوچ سهامی خاص

نام محصول : آب میوه باکنستانتره طبیعی

 • سریال مجوز : 2302789
 • شماره مجوز : 5264
 • تاریخ مجوز : 02/03/1385
 • کد محصول : 15131740
 • شرح محصول : ابمیوه ازکنسانتره
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%