نام واحد : شرکت صنایع شیر جلگه کویر - تمدید 67063

نام محصول : دوغ

 • سریال مجوز : 1769068
 • شماره مجوز : 52911
 • تاریخ مجوز : 05/03/1383
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 99%
  99%