نام واحد : نور هامون تباهه سهامی خاص

نام محصول : انجمادوبسته بندی ماهی

 • سریال مجوز : 2302308
 • شماره مجوز : 6502
 • تاریخ مجوز : 04/04/1384
 • کد محصول : 15121411
 • شرح محصول : عمل اوری وبسته بندی ماهی
 • ظرفیت : 2,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%