نام واحد : قندریزان زاهدان

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • نشانی شرکت : زاهدان0 نبش...
 • تلفن شرکت : *********054
 • نشانی واحد : زاهدان0شهرک صنعتی کارگاهی0جنب میدان شهرک
 • تلفن واحد : ************054
 • مدیر : مهدی ابوئی مهریزی
 • تلفن مدیر : *********054
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زاهدان 2(کارگاهی)

نام محصول : قندحبه و کله

 • سریال مجوز : 2302062
 • شماره مجوز : 13693
 • تاریخ مجوز : 13/06/1389
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 2,160 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%