نام واحد : سردخانه های صنعتی مهروارنا - تمدید 24081

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 1769307
 • شماره مجوز : 54145
 • تاریخ مجوز : 27/03/1383
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 58%
  58%