نام واحد : امیرخوشبوییتمدید66074

نام محصول : اماده سازی بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1769309
 • شماره مجوز : 54143
 • تاریخ مجوز : 27/03/1383
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 27%
  27%