نام واحد : سام نوش تفتان

نام محصول : تیوپ پلاستیکی

 • سریال مجوز : 2302171
 • شماره مجوز : 3407
 • تاریخ مجوز : 05/02/1386
 • کد محصول : 25201390
 • شرح محصول : انواع بطریهاوتیوپ پلاستیکی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%