نام واحد : فاطمه فدوی - تمدید 27351

نام محصول : انواع کنسروهای غیرگوشتی

 • سریال مجوز : 1769378
 • شماره مجوز : 54607
 • تاریخ مجوز : 06/04/1383
 • کد محصول : 15131610
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش کنسروسازی غیرگوشتی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%