نام واحد : پسابندر یخ

نام محصول : یخ قالبی

 • سریال مجوز : 2305578
 • شماره مجوز : 9500
 • تاریخ مجوز : 21/04/1385
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 10,420 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%