نام واحد : زرین دانه بلوچستان

نام محصول : بسته بندی برنج

 • سریال مجوز : 2303866
 • شماره مجوز : 10636
 • تاریخ مجوز : 24/05/1383
 • کد محصول : 15311422
 • شرح محصول : بسته بندی برنج
 • ظرفیت : 910 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%