نام واحد : کریم سیاه منصوری وفرزانه کردبچه سیاه منصوریتمدید80158

نام محصول : کمپوت میوه

 • سریال مجوز : 1769621
 • شماره مجوز : 56120
 • تاریخ مجوز : 28/04/1383
 • کد محصول : 15131510
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش کمپوت میوه جات
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%