نام واحد : علی غفارزاده

نام محصول : مرغ برگر

 • سریال مجوز : 1770546
 • شماره مجوز : 61646
 • تاریخ مجوز : 09/08/1383
 • کد محصول : 15111718
 • شرح محصول : مرغ برگر
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 46%
  46%