نام واحد : آریا شهریار پارسیان - تمدید 20634

نام محصول : اماده سازی بسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1770658
 • شماره مجوز : 62220
 • تاریخ مجوز : 18/08/1383
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%