نام واحد : افق توسعه معادن خاورمیانه

نام محصول : کاتد مس

 • سریال مجوز : 200339000000
 • شماره مجوز : 34134
 • تاریخ مجوز : 22/09/1394
 • کد محصول : 2720412481
 • شرح محصول : کاتد مس
 • ظرفیت : 650 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%