نام واحد : زرآغوش فارس - تمدید 44065

نام محصول : کنسرومرغ

 • سریال مجوز : 1770671
 • شماره مجوز : 62514
 • تاریخ مجوز : 23/08/1383
 • کد محصول : 15111512
 • شرح محصول : کنسروگوشت مرغ
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 68%
  68%