نام واحد : تولید آب گوارای سلامت

نام محصول : تصفیه وبسته بندی آب آشامیدنی

 • سریال مجوز : 2300489
 • شماره مجوز : 11546
 • تاریخ مجوز : 21/06/1384
 • کد محصول : 15541141
 • شرح محصول : شیرین کردن وتصفیه وبسته بندی اب اشامیدنی
 • ظرفیت : 3,750 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%