نام واحد : تولیدی صنعتی کریستال بطری

نام محصول : بسته بندی آب آشامیدنی

 • سریال مجوز : 2304999
 • شماره مجوز : 11782
 • تاریخ مجوز : 26/06/1384
 • کد محصول : 15541140
 • شرح محصول : بسته بندی اب اشامیدنی ونوشابه
 • ظرفیت : 22,500 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%