نام واحد : تولیدی صنعتی کریستال بطری

نام محصول : انواع بطری پت

 • سریال مجوز : 2304999
 • شماره مجوز : 11782
 • تاریخ مجوز : 26/06/1384
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 375 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%