نام واحد : کلوت مس کویر سبز نهبندان

  • استان : خراسان جنوبی
  • شهر : نهبندان
  • نشانی شرکت : بزرگراه...
  • تلفن شرکت : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : منطقه مجاز صنعتی
  • تلفن واحد : -
  • مدیر : امین اسلامی
  • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسانتره مس اکسیدی

  • سریال مجوز : 200340000000
  • شماره مجوز : 131/1/1505
  • تاریخ مجوز : 29/01/1395
  • کد محصول : 1320612381
  • شرح محصول : کنسانتره مس اکسیدی
  • ظرفیت : 1,000 تن
  • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
  • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 0%
    0%