نام واحد : پروتئین بهاران سالم پارسیان - تمدید49057

نام محصول : بسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 1770692
 • شماره مجوز : 62761
 • تاریخ مجوز : 27/08/1383
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 55%
  55%