نام واحد : پوریاگسترتهران سید مجید حسینی تمدید95559

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : ج ابعلی خ...
 • تلفن شرکت : ****734جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک خوارزمی فاز2بلواربهارستان نبش بگونیا10دست راست قط135آ
 • تلفن واحد : ****734جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خوارزمی

نام محصول : ماکارونی

 • سریال مجوز : 1770895
 • شماره مجوز : 63830
 • تاریخ مجوز : 22/09/1383
 • کد محصول : 15441111
 • شرح محصول : ماکارونی
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%