نام واحد : حسینعلی آبده کیخا

نام محصول : نبات

 • سریال مجوز : 2305174
 • شماره مجوز : 30582
 • تاریخ مجوز : 26/12/1385
 • کد محصول : 15431311
 • شرح محصول : نبات
 • ظرفیت : 125 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%