نام واحد : تولیدی شهد فرنوش ناب

نام محصول : انواع شربت

 • سریال مجوز : 2305210
 • شماره مجوز : 6300
 • تاریخ مجوز : 01/03/1387
 • کد محصول : 15131811
 • شرح محصول : شربت میوه جات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%