نام واحد : شهلا پندیدنتمدید53403

نام محصول : اماده سازی بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1771027
 • شماره مجوز : 64598
 • تاریخ مجوز : 06/10/1383
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%