نام واحد : حسن رادان

نام محصول : کنسانتره منگنز

 • سریال مجوز : 200342000000
 • شماره مجوز : 13/1862
 • تاریخ مجوز : 28/01/1395
 • کد محصول : 1320512358
 • شرح محصول : کنسانتره منگنز
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%