نام واحد : حسینعلی خزائی

نام محصول : نبات

 • سریال مجوز : 2306088
 • شماره مجوز : 29826
 • تاریخ مجوز : 15/12/1385
 • کد محصول : 15431311
 • شرح محصول : نبات
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%