نام واحد : گوشت های ستاره

نام محصول : سوسیس ازگوشت حلال گوشت

 • سریال مجوز : 1771741
 • شماره مجوز : 52497
 • تاریخ مجوز : 15/10/1388
 • کد محصول : 15111411
 • شرح محصول : سوسیس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%