نام واحد : فاطمه افلاطونیان

نام محصول : پیراشکی

 • سریال مجوز : 2306382
 • شماره مجوز : 26232
 • تاریخ مجوز : 01/11/1385
 • کد محصول : 15411160
 • شرح محصول : پیراشکی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%